Schema imop-gio.xsd

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/gio/
Definitie

Dit schema beschrijft de geografische context waarin een besluit tot het vaststellen van een GIO genomen is

Informatie
In dit schema zijn niet-geografische aspecten van de GIO opgenomen:
  • gio:GeografischeContext die binnen een GIO de geografische context van een besluit vastlegt.
  • gio:JuridischeBorgingVan die een faciliteit biedt om verwijzingen naar het/de bronobject(en) die in een GIO juridisch geborgd zijn, vast te leggen.
Informatiemodel
Eigenschappen
versie: 2.0.0-rc