XML-serialisatie

IMOP schrijft voor dat STOP-informatie wordt uitgewisseld in de vorm van XML-documenten. In deze sectie wordt ingegaan op de wijze waarop dat plaats moet vinden.

Modulaire structuur

IMOP schrijft niet de XML-documenten als zodanig voor, maar IMOP-modules (XML-fragmenten) die in de documenten kunnen voorkomen. Hierdoor ontstaat er voor systemen die STOP implementeren ruimte om naar eigen inzicht een API te ontwerpen die van IMOP-modules gebruikt maakt.

IMOP-modules in XML-documenten

IMOP stelt wel eisen aan de manier waarop de IMOP-modules in XML-documenten zijn opgenomen.

Verwijzing naar schema's

In een XML-document kan verwezen worden naar de vindplaats van de schema's die gebruikt zijn om de XML te maken. In IMOP is dit optioneel. IMOP raadt een manier om XML-documenten te valideren. Als het gebruikt wordt, is het advies om naar de internet-locaties van de schema's te verwijzen.

Witruimte in XML

IMOP gebruikt XML zowel voor het doorgeven van gegevens als voor tekst. Bij XML voor gegevens is witruimte tussen de XML elementen niet belangrijk: het wordt genegeerd. Bij XML voor tekst is dat anders: witruimte heeft daar wel degelijk een betekenis.