Introductie

Dit is de documentatie van versie 2.0.0-rc van de Standaard Officiële Publicaties die is gepubliceerd op 17-02-2023.

De definitieve versie van STOP 2.0 wordt pas uitgebracht nadat de implementeerbaarheid van de standaard is onderzocht. De release candidate is gepubliceerd om de gesprekken met de verschillende partijen te faciliteren die software op basis van STOP maken. Uit die gesprekken kunnen aanpassingen aan de standaard volgen.

Relatie met LVBB

STOP wordt gebruikt door de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB). Het bronhouderkoppelvlak van de LVBB heeft eigen documentatie. Het bronhouderkoppelvlak houdt ook rekening met domein-specifieke afspraken en informatie die gebruikt maakt van STOP maar die in andere standaarden is vastgelegd:

Ondersteuning

Een beschrijving van de manier waarop de standaard ondersteund wordt is te vinden bij Ondersteuning.