Complex Type gio:GeografischeContextType

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/gio/
Definitie

Dit type definieert de geografische context waarin een besluit tot het vaststellen van een GIO genomen is.

Informatie

Deze bestaat uit een verwijzing naar de achtergrond die gezien is door het bevoegd gezag ten tijde van het nemen van het besluit. Let op, deze achtergrond heeft vooral een juridische betekenis en de achtergrond hoeft dus niet overeen te komen met de achtergrond die getoond wordt op de publicatieportalen.

Beperkingen

Afhankelijk van de manier waarop het GIO is vastgesteld zijn de verschillende onderdelen wel of niet aanwezig

Informatiemodel
Diagram
Element gio:GeografischeContextType / gio:achtergrondVerwijzingElement gio:GeografischeContextType / gio:achtergrondActualiteitElement gio:GeografischeContextType / gio:contextGIOsElement gio:GeografischeContextType / gio:nauwkeurigheid
Gebruikt door
Kinderen Element gio:GeografischeContextType / gio:achtergrondActualiteit, Element gio:GeografischeContextType / gio:achtergrondVerwijzing, Element gio:GeografischeContextType / gio:contextGIOs, Element gio:GeografischeContextType / gio:nauwkeurigheid
Attributen
QName Type Use
schemaversie xs:token optional
Beperkingen
STOP3070

Een vastgestelde GIO heeft een vaststellingscontext (achtergrondkaart), waarvan de versie is aangegeven.

STOP3072

ALS de nauwkeurigheid van het GIO en/of de vaststellingscontext leidt tot verplicht gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), dan MOET als geografische context de BGT worden gebruikt.

STOP3073

De geometrische data in een GIO is niet nauwkeuriger dan de (meet-)nauwkeurigheid van de geografische context (kaart) die voor de vaststelling is gebruikt.

STOP3074

Zijn er bij de vaststelling van een GIO ook context-GIO’s getoond, dan MOETEN deze GIO’s ook als context-GIO's opgenomen worden in het GIO.

STOP3075

Een berekende GIO bevat een nauwkeurigheidsgraad die is aangegeven in decimeters.

Element gio:GeografischeContextType / gio:achtergrondVerwijzing

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/gio/
Definitie

Een verwijzing naar de achtergrondkaart die getoond is bij het vaststellen van het GIO

Informatie

Het gebeurt vaak dat de grenzen van het GIO herkenbare elementen (bijvoorbeeld een sloot) op de achtergrondkaart volgt. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat de bedoelde grens van dat GIO de sloot is zoals die ligt in het terrein en niet de (wellicht vereenvoudigde) kartografische representatie van de sloot.

De bedoeling van de achtergrond aanduiding is dat een mens, aan de hand van deze aanduiding de gebruikte achtergrond kan vinden indien iemand, bijv. een rechter, daarom vraagt. Om te borgen dat het GIO ten allen tijden weer getoond kan worden zoals deze getoond is ten tijde van de vaststelling, moet het BG de gebruikte achtergrondkaart archiveren.

Indien gekozen wordt voor TOP10NL, dan is deze archivering overbodig, omdat TOP10NL tijdreisbestendig wordt uitgeleverd.

Wordt een andere waarde dan TOP10NL gebruikt, dan is het BG zelf verantwoordelijk voor archivering van de gebruikte achtergrond. Archivering conform de Archiefwet volstaat.

Van juridisch belang is ook de gio:achtergrondActualiteit van de achtergrondskaart.

De achtergrond aanduiding is geen waardenlijst, het BG is vrij in haar keuze voor een achtergrondkaart. Om uniformiteit te bewerkstelligen is er wel een aanbeveling:

Aanbeveling voor het veld achtergrondVerwijzing: Wanneer de dataset beschikbaar is op het Nationaal Georegister, gebruik dan het veld ‘Titel van de bron’ of 'Alternatieve titel' zoals beschreven in ‘Nederlands profiel op ISO 19115 voor geografie’.

Deze titel is te vinden in het XML metadata bestand. Dit bestand is te vinden op de betreffende kaartpagina in het Nationaal Georegister (via de download/weergave knop).

Voorbeelden veel gebruikte achtergrondkaart aanduidingen:

TOP10NL

Momenteel is dit enige achtergrondkaart die voldoende tijdreisbestendig wordt bijgehouden;

BGT

De basisregistratie grootschalige topografie kan als achtergrondkaart gebruikt worden indien TOP10NL niet nauwkeurig genoeg is

BG moet archivering van de gebruikte achtergrond borgen. Archivering conform de Archiefwet volstaat.

BRT Achtergrondkaart

Afgeleid van TOP10NL, te gebruiken een GIO waarbij de schaalniveau's van TOP10NL niet toereikend zijn.

BG moet archivering van de gebruikte achtergrond borgen. Archivering conform de Archiefwet volstaat.

BRT achtergrondkaart Pastel WMTS

BRT als achtergrond gebruikt in een specifieke kleurstelling: Pastel.

En ook hier moet het BG archivering van de gebruikte achtergrond borgen. Archivering conform de Archiefwet volstaat.

Informatiemodel Achtergrondverwijzing (eigenschap van Geografische context)
Verwijzingen gio:achtergrondActualiteit
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 1
maxOccurs: 1

Element gio:GeografischeContextType / gio:achtergrondActualiteit

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/gio/
Definitie

Aanduiding van de actualiteit van de achtergrondkaart waar Achtergrondverwijzing (eigenschap van Geografische context) naar verwijst

Informatie

Invulinstructie

Wanneer de dataset beschikbaar is op https://docs.geostandaarden.nl/md/mdprofiel-iso19115/ het Nationaal Georegister, gebruik dan het veld ‘Datum van de bron’ zoals beschreven in ‘ Nederlands profiel op ISO 19115 voor geografie’.

Momenteel is de enige achtergrondkaart die voldoende tijdreisbestendig wordt bijgehouden de TOP10NL kaart. Indien gekozen wordt voor een andere waarde dan TOP10NL dan is het BG zelf verantwoordelijk voor archivering van de gebruikte achtergrond. Archivering conform de Archiefwet volstaat.

Informatiemodel Achtergrond actualiteit (eigenschap van Geografische context)
Verwijzingen gio:achtergrondVerwijzing
Diagram

Type xs:date
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 1
maxOccurs: 1

Element gio:GeografischeContextType / gio:contextGIOs

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/gio/
Definitie

een lijst van één of meer verwijzingen naar bestaande GIOs die als context gebruikt voor het bepalen van een nieuwe GIO zijn gebruikt

Informatie

In plangebieden (waar vaak nog geen actuele topografische achtergrond voorhanden is) kan naast de gebruikte achtergrondskaart een bestaand GIO als context gebruikt voor het bepalen van een nieuw GIO (bijvoorbeeld: er is al een besluit genomen over het spoorwegtracé en nu moet er nog besloten worden over de plek van het station; als het station in een weilandengebied wordt gepland is het fijn om te weten waar het spoor gaat lopen).

Dit element bevat een lijst met JOIN-identificaties die getoond zijn bij het nemen van het besluit over dit GIO. Het gaat hier altijd om expression identificaties.

Informatiemodel Context GIO (eigenschap van Geografische context)
Diagram
Simple Type gio:dtSTOPidentificatie
Type Simple Type gio:dtSTOPidentificatie
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
Facetten
minLength 1

Element gio:GeografischeContextType / gio:nauwkeurigheid

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/gio/
Definitie

Gerealiseerde geometrische nauwkeurigheid van de geometrie van het object ten opzichte van de werkelijkheid (zoals in de achtergrond is weergegeven) uitgedrukt in decimeters.

Informatie

Als het GIO tot stand is gekomen door een berekening (bijvoorbeeld de uitkomst van een simulatie), dan is het van belang te weten met welke mate van nauwkeurigheid de berekeningen zijn uitgevoerd zodat grensgevallen (huis valt net wel/niet in het gebied) beter te duiden zijn.

Informatiemodel Nauwkeurigheid (eigenschap van Geografische context)
Diagram

Type xs:integer
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1