Waardelijsten

IMOP schrijft voor diverse XML-elementen het gebruik van voorgedefinieerde waardes voor.

Doelstelling is om zo min mogelijk of eigenlijk geen eigen STOP-waardelijsten te gebruiken, maar in plaats daarvan te verwijzen naar een linked-data-catalogus. De waardelijsten waar STOP gebruik van maakt zijn afkomstig uit de linked-data-catalogus Thesaurus en Ontologie Open overheidsInformatie (TOOI).

Het voornemen is om in release B van het LVBB bronhouderkoppelvlak volledig over te gaan naar het gebruik van de TOOI-catalogus in plaats van de waardelijsten die met STOP worden meegeleverd. De STOP-waardelijsten zullen dan verdwijnen; ook de definitie daarvan, vastgelegd in imop-rsc.xsd is daarmee overbodig.

Vooruitlopend op de overstap naar TOOI zijn bij de waardelijsten in STOP verwijzingen opgenomen naar de corresponderende TOOI-waardelijsten, in het element Vindplaats). Generieke waardelijsten binnen STOP (zoals gemeente.xml of onderwerp.xml) bevatten identifiers die gecodeerd zijn conform de TOOI-methodiek.

Waardelijsten die specifiek voor STOP zijn, zijn te herkennen aan identifiers die beginnen met /join/id/stop/. Deze zijn nu ook zoveel mogelijk voorzien van een Vindplaats die verwijst naar de TOOI-tegenhanger. De Vindplaats is de waarde die gebruikt moet worden als het bronhouderkoppelvlak overschakelt op TOOI-identifiers.

Bijvoorbeeld:

BeschrijvingWaarde in STOP Release AWaarde in STOP Release B
Ministerie van Algemene Zaken/tooi/id/ministerie/mnre1010https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/mnre1010
Een generiek besluit/join/id/stop/work_003https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/c_2307a3ff

LET OP: Aan de gebruikte identifiers in de waardelijsten kan dus geen betekenis toegekend worden. Dat wil zeggen: het is niet de bedoeling om in plaats van de relatie tussen STOP-identificatie en de TOOI-vindplaats te "ontdekken" hoe de relatie in elkaar zit en softwarematig de een naar de ander te vertalen. Deze vertaling zal voor een aantal identifiers afwijkend zijn; een deel van de identifiers zal in de toekomst wijzigen door de overgang naar TOOI. De STOP waardelijsten moeten gelezen worden als een relatietabel.

Overzicht waardelijsten gebruikt door STOP

De tabel geeft voor elke waardelijst:

  • element(en) die gebruik maken van betreffende waardelijst.

  • de TOOI-identifier van de waardelijst

  • xml-bestand met de nu nog bestaande STOP-waardelijst als link naar bestand in de uitleveringsfolder

  • corresponderende TOOI-waardelijst

Element(en)

Identifier van de waardelijst, voorafgegaan door

https://identifier.overheid.nl/tooi/set/

Waardelijstbestand(en) in uitleveringsfolderTOOI-waardelijst
data:eindverantwoordelijke, data:maker, data:uitgever, geo:bevoegdGezagrwc_gemeenten_compleetgemeente.xmlRegister gemeenten compleet
data:eindverantwoordelijke, data:maker, data:uitgever, geo:bevoegdGezagrwc_provincies_compleetprovincie.xmlRegister provincies compleet
data:eindverantwoordelijke, data:maker, data:uitgever, geo:bevoegdGezagrwc_waterschappen_compleetwaterschap.xmlRegister waterschappen compleet
data:eindverantwoordelijke, data:maker, data:uitgeverrwc_ministeries_compleetministerie.xmlRegister ministeries compleet
data:formaatInformatieobjectscw_stop_formaten_informatieobjectenformaatinformatieobject.xmlSTOP formaten van informatieobjecten
data:onderwerpscw_toplijstonderwerp.xmlThema-indeling voor Officiële Publicaties(TOP-lijst)
data:overheidsdomeinscw_bwb_themasoverheidsthema.xmlThemas Basis wettenbestand
data:publicatiebladscw_publicatiebladenbekendmakingsblad.xmlPublicatiebladen
data:rechtsgebiedscw_bwb_rechtsgebiedenrechtsgebied.xmlRechtsgebieden Basis wettenbestand
data:soortBestuursorgaanccw_stop_bestuursorganenbestuursorgaan.xmlSTOP bestuursorganen
data:soortProcedureccw_stop_proceduresoortensoortprocedure.xmlSTOP proceduresoorten
data:soortRegelingccw_stop_regelingsoorten_tpodsoortregeling.xmlSTOP regelingsoorten TPOD
data:soortStapccw_stop_stappen_besluitvorming_ontwerpbesluitprocedurestap_ontwerp.xmlSTOP stappen besluitvorming ontwerpbesluit
data:soortStapccw_stop_stappen_besluitvorming_definitief_besluitprocedurestap_definitief.xmlSTOP stappen besluitvorming definitief besluit
cons:soortTijdreisTODOsoortTijdreis.xmlTODO
cons:soortGepubliceerdWorkTODOsoortGepubliceerdWork.xmlTODO
data:soortPublicatiescw_publicatiesoortensoortPublicatie.xmlPublicatiesoorten
data:soortWorkscw_stop_worktypessoortWork.xmlSTOP worktypes
data:soortKennisgevingTODOsoortKennisgeving.xmlTODO
data:soortMededelingTODOsoortMededeling.xmlTODO

Overheid code

STOP maakt in identificaties gebruik van een code voor een overheid in plaats van de JOIN identificatie of de TOOI URL. De code is het laatste onderdeel van de JOIN identificatie van de overheid. Zo is /tooi/id/waterschap/ws0539 de identificatie van “waterschap De Dommel” en de bijbehorende code is ws0539. In de TOOI waardelijsten is de code als Organisatiecode terug te vinden onder de TOOI URL van de overheid.

Voorbeelden van overheid codes:

Codeuit waardelijstVoorbeeld in identificatie
gm0638https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/akn/nl/bill/gm0638/2020/REG0001
pv30https://identifier.overheid.nl/tooi/id/provincie/akn/nl/doc/pv30/2020/kennisgeving
mnre1109https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/akn/nl/act/mnre1109/2020/INST0021
ws0663https://identifier.overheid.nl/tooi/id/waterschap/akn/nl/act/ws0663/2020/REG0001