Schema imop-data.xsd

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/
Definitie

"Data"-deel van modulaire opzet definieert de "data"-elementen voor de modules van STOP

Informatie

Versie 2.0.0-rc, documentatie up to date tot 17-02-2023.

Onderdelen

  1. identificatie
  2. metadata
  3. context
  4. juridische borging van planinformatie

Modelleringskeuzen

  1. Metadata is gedefinieerd per Instrument.
  2. Alles in elementen, geen attributen
  3. De volgorde van de metadata-elementen binnen het blok is onbepaald
  4. Meervoudige eigenschappen zijn gegroepeerd binnen containers. Dit geeft voor elementen met alleen een "Literal" (string) als waarde een korte notatiewijze, waar voor elementen die een object als waard hebben leidt dit principe tot wat "syntatische fluff" die overbodig lijkt. Voorbeeld: grondslag
  5. Voor relaties naar een samengesteld object is de predicate expliciet gemodelleerd. Voorbeeld: grondslag, heeftVindplaats
Informatiemodel
Eigenschappen
versie: 2.0.0-rc