Schemadocumentatie

Schema bestanden

De IMOP-schema-bestanden staan in de map schema in de git repository. het gaat om de volgende bestanden:

XSDbetekenis
imop-tekst.xsdde "tekst"-onderdelen van een Besluit en een Regeling
imop-gio.xsdde context van de vaststelling van een GIO
imop-geo.xsdde vaststelling van een GIO
imop-data.xsdde "data"-onderdelen uit het informatiemodel
imop-cons.xsdonderdelen rondom consolidatie
imop-resources.xsdde "resources" (grofweg de "STOP-waardelijsten")
imop-schemata.xsdde beschrijving van (versies van) schema's, schematrons en transformaties
imop-bedrijfsregels.xsdde bedrijfsregels van STOP
imop-uitwisseling.xsdhet uitwisselpakket van STOP

De introductiepagina per schema bevat een beschrijving van dat schema. De structuur van de schema-documentatie is beschreven in Legenda schemadocumentatie.

Externe schema's

De juiste versies van de externe schema's wordt als service meegeleverd bij IMOP. De normatieve externe schema's zijn te vinden van de websites hieronder.

Voor de implementatie van het geo-informatieobject (GIO) wordt gebruik gemaakt van de externe schema's:

Zie voor toelichting de introductiepagina's van imop-geo.xsd en se-FeatureStyle-imop.xsd.

Eigenschappen van alle XSDs

De targetNamespace van een XSD geldt voor alle elementen in dat schema. Attributen kennen geen namespace. Dit wordt in alle IMOP-XSDs vastgelegd middels de default waarden voor de element en attributes form:

  • elementFormDefault = "qualified" : alle elementen zijn gedefinieerd in "targetNamespace" van de XSD

  • attributeFormDefault = "unqualified" : alle attributen hebben geen namespace (met één uitzondering in imop-tekst; deze staat attributen in een "foreign" namespace toe op een aantal elementen.

Zie ook O'Reilly XML Schema.