Implementatiemodel Officiële Publicaties

Inleiding

Dit is de documentatie van versie 2.0.0-rc van het Implementatiemodel Officiële Publicaties (IMOP) die is gepubliceerd op 17-02-2023. Dit onderdeel beschrijft de XML-implementatie van STOP, vastgelegd middels XML Schema Documents (XSD) en Schematrons.

De XML-implementatie is geen directe vertaling van het informatiemodel van STOP. Het informatiemodel is vormgegeven om duidelijk te maken welke informatie van belang is en hoe die met elkaar samenhangt. De implementatie is vormgegeven met bruikbaarheid in software als primaire doel. Daardoor zijn er andere modelleerkeuzes gemaakt. De implementatie is wel direct te relateren aan het informatiemodel. Bij zo veel mogelijk elementen uit de XML-schema's is aangegeven van welk(e) element(en) uit het informatiemodel het element een implementatie is.

Documentatie

De documentatie van IMOP bestaat uit een aantal onderdelen:

Wijzigingsoverzicht

Hierin is beschreven welke wijzigingen in de IMOP zijn aangebracht als gevolg van wijzigingen in STOP en/of als verbetering of uitbreiding van eerdere IMOP-versies, en welke wijzigingen in de bijbehorende documentatie zijn aangebracht ten opzichte van eerdere documentatie-versies.

XML-serialisatie

Beschrijft de wijze waarop STOP informatie in XML-documenten wordt uitgewisseld.

Uitwisselpakket

IMOP kent ook een manier om IMOP-modules op een standaard manier te verpakken in een gecomprimeerd bestand. Dit uitwisselpakket kan gebruikt worden in API's. Het kan ook gebruikt worden om STOP-informatie via een enkel bestand uit te wisselen.

Gebruik van IMOP

Toelichting op het gebruik van de technische hulpmiddelen die als onderdeel van IMOP beschikbaar gesteld worden.

Schemadocumentatie

De documentatie van de technische implementatie van de standaard in XML schema's. De schema's zelf zijn te vinden op Gitlab.

Schematrondocumentatie

De schematrons zijn niet apart gedocumenteerd. In het overzicht van de bedrijfsregels is aangegeven welke bedrijfsregels als schematron beschikbaar zijn. Deze sectie bevat een toelichting op het gebruik van bedrijfsregels.

Transformaties

Een beschrijving van de transformaties die nodig zijn om een IMOP-module te converteren van/naar een andere IMOP-versie.

Technische hulpmiddelen

Schema's, schematrons en transformaties

De technische hulpmiddelen zijn te vinden op Gitlab.

Waardelijsten

IMOP schrijft voor diverse XML-elementen het gebruik van voorgedefinieerde waardes voor. De toegestane waardes zijn te vinden op Gitlab.

Voorbeelden

Voorbeelden van de toepassing van technische implementatie van de standaard zijn te vinden op Gitlab.