Schema imop-bedrijfsregels.xsd

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/bedrijfsregels/
Definitie

imop-bedrijfsregels.xsd bevat de definities voor het vastleggen van bedrijfsregels.

Informatie

Onderdelen

  1. bedrijfsregels

Versie 2.0.0-rc, documentatie up to date tot 17-02-2023.

Bedrijfsregels

Zowel STOP als STOP-implementerende systemen zoals het bronhouderkoppelvlak kennen "bedrijfsregels" waaraan uitgewisselde informatie moet voldoen. Als aan een bedrijfsregel niet voldaan wordt, dan moet het resultaat een melding zijn waaruit af te leiden is wat er mis is met de uitgewisselde informatie. De bedrijfsregels en de bijbehorende meldingen worden gedefinieerd in een gestandaardiseerd formaat. Dit formaat is beschreven in dit schema.

De bedrijfsregels zijn onafhankelijk van implementatie: sommige bedrijfsregels worden geïmplementeerd in Schematron, anderen in programmacode.

De versie-afhankelijke schemakoppeling is gedefinieerd in schemaversie-schema.

Informatiemodel
Eigenschappen
versie: 2.0.0-rc