Schema imop-geo.xsd

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/
Definitie

Schema voor het serialiseren van geometrie binnen een Geo-Informatieobejct in de STOP-standaard.

Informatie

Versie 2.0.0-rc, documentatie up to date tot 17-02-2023.

Beschrijving

Dit schema is een GML Applicatieschema voor het serialiseren van geometrieën en aan de geometrie gerelateerde informatie in een GIO. Zie voor toelichting de GIO documentatie en het Informatiemodel van een Geografisch informatieobject. Zie voor beperkingen aan dit schema de relevante bedrijfsregels.

Openen met QGIS

Bestanden die voldoen aan dit schema kunnen (na het aanpassen van de configuratie) worden geopend in QGIS. Instructies voor deze aanpassing zijn te vinden bij Geonovum, of als Qgis-plugin.

Externe schema's

Voor de implementatie wordt gebruik gemaakt van externe schema's:

GML 3.2.2

Schema imop-geo.xsd v2.0.0-rc importeert basisgeometrie.xsd versie 1.0 die op zijn beurt de GML-schemas v 3.2.2 importeert.

07-036r1_Geography_Markup_Language_3.2.2_corrigendum.pdf stelt van GML3.2.2:

This (3.2.2) version is a corrigendum to GML 3.2.1 (ISO 19136:2007).

Dit betekent dat

All GML 3.2 instance documents that are valid against the GML 3.2.1 schema are also valid against the GML 3.2.2 schema. [...] Note that the use of “3.2.1” in the URL is unchanged since this version (3.2.2) is a corrigendum and the corrected schema replaces the GML 3.2.1 schema. Previous versions of the GML 3.2.1 schema are available at http://schemas.opengis.net/gml/gml-3_2_1.zip.

Met andere woorden: De GML-schema's voor versie `3.2.2` zijn beschikbaar in folders die gelabeld zijn als `3.2.1`.

Informatiemodel
Eigenschappen
versie: 2.0.0-rc