Overzicht van

Waardelijsten als schema's

Hier vindt u de - voor PLOOI relevante - TOOI-waardelijsten omgezet naar JSON-Schema- en XSD-varianten.

Welke informatie vindt u hier?

Hier staan de Waardelijsten die gebruikt (dienen te) worden in PLOOI (PLatform Open OverheidsInformatie). PLOOI is de aangewezen digitale infrastructuur waarbij bestuursorganen (overheidsorganisaties) in het kader van de Woo (Wet open overheid) hun documenten centraal openbaar maken.

Deze Waardelijsten komen uit TOOI (Thesaurus en Ontologie OverheidsInformatie). Op deze website staan de officiƫle Waardelijsten gepubliceerd in verschillende formaten (.json, .rdf, .ttl en .xml) en versies. Deze formaten betreffen serialisaties van het waardelijstfragment uit het model.

In PLOOI wordt gebruik gemaakt van TOOI voor de metadata-specificatie. Om de waardelijsten te integreren in de OpenAPI Specificatie van de Aanlever API van PLOOI - en om hergebruik te faciliteren - zijn de serialisaties omgezet naar de formaten JSON-Schema en XSD.

De repository waar de omzetting van deze waardelijsten plaatsvindt vindt u hier op GitLab.com

Waardelijsten in schemavorm

Hieronder staan de (PLOOI-relevante) waardelijsten uit TOOI in schemavorm: