Eerste opzet van

OpenAPI Specificatie voor aanleveren

Gezien het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) in de huidige variant niet op afzienbare termijn beschikbaar komt is besloten om de aanlever-API niet verder te ontwikkelen. Wel kunt u de OpenAPI specificatie hieronder raadplegen. De hier beschreven technische specificaties betreffen de laatste gepubliceerde versie.

v0.9.3-alpha.2 (release notes)

Aan de informatie op deze pagina kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.

Welke informatie vindt u hier?

Hier vindt u de OpenAPI Specificatie van de API-Aanleveren zoals deze voor PLOOI is ontwikkeld (PLatform Open OverheidsInformatie). Hierin wordt de oorspronkelijke variant van het aanleverproces bij PLOOI beschreven. Gezien het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) in de huidige variant niet op afzienbare termijn beschikbaar komt is besloten om de aanlever-API niet verder te ontwikkelen.