Eerste opzet van

OpenAPI Specificatie voor aanleveren

Deze API is nog volop in ontwikkeling. De hier beschreven technische specificaties, waaronder die voor metadata-velden, kunnen en zullen nog veranderen. Dit komt ook tot uiting in het versienummer:

v0.9.2-alpha (release notes)

Aan de informatie op deze pagina kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.

Welke informatie vindt u hier?

Hier vindt u de OpenAPI Specificatie van de API-Aanleveren van PLOOI (PLatform Open OverheidsInformatie). Hierin wordt beschreven hoe documenten en bijbehorende metadata bij PLOOI geautomatiseerd kunnen worden aangeleverd en bijgewerkt. PLOOI is de aangewezen digitale infrastructuur waarbij bestuursorganen (overheidsorganisaties) in het kader van de Woo (Wet open overheid) hun documenten centraal openbaar maken.