Introductie

Dit is de documentatie van versie 1.1.0 van de schemas voor het LVBB-bronhouderkoppelvlak, uitgegeven op 11-07-2021. Deze versie is bedoeld als de versie waarmee de Omgevingswet in werking gaat treden.

Over deze versie

  • Voor de STOP modules wordt STOP v1.1.0 gebruikt.

  • De aanlevering van een besluit, GIO en kennisgeving volgt versie 1.1.0 van het bronhouderkoppelvlak.

Zie Wijzigingsoverzicht voor de vorige versies en een kort overzicht van de veranderingen.