Element lvbbt:validatieOpdracht

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Root element van het opdracht.xml bestand waarmee een validatieopdracht aan LVBB wordt doorgegeven.

Informatie

Voorbeeld

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<validatieOpdracht xmlns="http://www.overheid.nl/2017/lvbb" >
 ...
</validatieOpdracht>
Informatiemodel
Diagram
Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idLeveringElement lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idBevoegdGezagElement lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idAanleveraarComplex Type lvbbt:OpdrachtTypeElement lvbbt:ValidatieOpdrachtType / lvbbt:publicatieElement lvbbt:ValidatieOpdrachtType / lvbbt:datumBekendmakingComplex Type lvbbt:ValidatieOpdrachtType
Type Complex Type lvbbt:ValidatieOpdrachtType
Type hierarchy
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element lvbbt:ValidatieOpdrachtType / lvbbt:datumBekendmaking, Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idAanleveraar, Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idBevoegdGezag, Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idLevering, Element lvbbt:ValidatieOpdrachtType / lvbbt:publicatie