Element lvbbt:raadpleegVerzoekResultaat

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Root element van het antwoord op een verzoek voor een raadpleegopdracht.

Informatiemodel
Diagram
Element lvbbt:VerzoekResultaatType / lvbbt:uitkomstElement lvbbt:VerzoekResultaatType / lvbbt:meldingenComplex Type lvbbt:VerzoekResultaatTypeElement lvbbt:RaadpleegVerzoekResultaatType / lvbbt:verslagComplex Type lvbbt:RaadpleegVerzoekResultaatType
Type Complex Type lvbbt:RaadpleegVerzoekResultaatType
Type hierarchy
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element lvbbt:VerzoekResultaatType / lvbbt:meldingen, Element lvbbt:VerzoekResultaatType / lvbbt:uitkomst, Element lvbbt:RaadpleegVerzoekResultaatType / lvbbt:verslag