Element lvbbt:raadpleegOpdracht

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Root element van het opdracht.xml bestand waarmee een raadpleegopdracht aan LVBB wordt doorgegeven.

Informatie

Voorbeeld

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<raadpleegOpdracht xmlns="http://www.overheid.nl/2017/lvbb" >
 ...
</raadpleegOpdracht>
Informatiemodel
Diagram
Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idLeveringElement lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idBevoegdGezagElement lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idAanleveraarComplex Type lvbbt:OpdrachtTypeElement lvbbt:RaadpleegOpdrachtType / lvbbt:identificatieComplex Type lvbbt:RaadpleegOpdrachtType
Type Complex Type lvbbt:RaadpleegOpdrachtType
Type hierarchy
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idAanleveraar, Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idBevoegdGezag, Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idLevering, Element lvbbt:RaadpleegOpdrachtType / lvbbt:identificatie