Element lvbbt:publicatieVerzoek

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Root element van een via Digikoppeling ebMS verzonden verzoek waarbij het opdrachtbestand voor een publicatieopdracht is bijgesloten.

Informatie

Voorbeeld

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<publicatieVerzoek xmlns="http://www.overheid.nl/2017/lvbb" >
 ...
</publicatieVerzoek>
Informatiemodel
Diagram
Element lvbbt:LeveringVerzoekType / lvbbt:idLeveringElement lvbbt:LeveringVerzoekType / lvbbt:softwareVersieComplex Type lvbbt:LeveringVerzoekType
Type Complex Type lvbbt:LeveringVerzoekType
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element lvbbt:LeveringVerzoekType / lvbbt:idLevering, Element lvbbt:LeveringVerzoekType / lvbbt:softwareVersie