Element lvbbt:publicatieGBVerzoek

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Root element van een via Digikoppeling ebMS verzonden verzoek waarbij het opdrachtbestand voor een publicatieopdracht via het Grote Berichten protocol opgehaald moet worden.

Informatiemodel
Diagram
Element lvbbt:LeveringVerzoekType / lvbbt:idLeveringElement lvbbt:LeveringVerzoekType / lvbbt:softwareVersieComplex Type lvbbt:LeveringVerzoekTypeElement lvbbt:LeveringGBVerzoekType / lvbbt:external-data-referenceComplex Type lvbbt:LeveringGBVerzoekType
Type Complex Type lvbbt:LeveringGBVerzoekType
Type hierarchy
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element lvbbt:LeveringGBVerzoekType / lvbbt:external-data-reference, Element lvbbt:LeveringVerzoekType / lvbbt:idLevering, Element lvbbt:LeveringVerzoekType / lvbbt:softwareVersie