Element lvbbt:manifest

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Root element van het manifest.xml bestand. Dit is een lijst met alle bestanden die in de levering zijn meegeleverd, inclusief manifest.xml en opdracht.xml.

Het manifest bestaat uit een lijst van <bestand>-elementen. Elk <bestand> bevat detailinformatie over een van de bestanden in de levering.

Informatie

Voorbeeld

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest xmlns="http://www.overheid.nl/2017/lvbb">
 <bestand>
   <bestandsnaam>OmgevingsregelingBesluit-LVBB-foto-01.png</bestandsnaam>
   <contentType>image/png</contentType>
 </bestand>
 <bestand>...</bestand>
 <bestand>...</bestand>
 ...
</manifest>
Informatiemodel
Verwijzingen lvbbt:bestandsnaam
Diagram
Element lvbbt:manifest / lvbbt:bestand
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element lvbbt:manifest / lvbbt:bestand

Element lvbbt:manifest / lvbbt:bestand

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Detailinformatie over een van de bestanden

Informatie

Voorbeeld

  <bestand>
    <bestandsnaam>GIO002-Centrumgebied.xml</bestandsnaam>
    <contentType>application/xml</contentType>
  </bestand>
Informatiemodel
Diagram
Element lvbbt:BestandType / lvbbt:bestandsnaamElement lvbbt:BestandType / lvbbt:contentTypeComplex Type lvbbt:BestandType
Type Complex Type lvbbt:BestandType
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 2
maxOccurs: unbounded
Kinderen Element lvbbt:BestandType / lvbbt:bestandsnaam, Element lvbbt:BestandType / lvbbt:contentType