Element lvbbt:directeMutatieStatusVerzoekResultaat

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Root element van het antwoord op een verzoek voor de status van een opdracht voor een directe mutatie.

Informatiemodel
Diagram
Element lvbbt:VerzoekResultaatType / lvbbt:uitkomstElement lvbbt:VerzoekResultaatType / lvbbt:meldingenComplex Type lvbbt:VerzoekResultaatTypeElement lvbbt:DirecteMutatieVerzoekResultaatType / lvbbt:verslagComplex Type lvbbt:DirecteMutatieVerzoekResultaatType
Type Complex Type lvbbt:DirecteMutatieVerzoekResultaatType
Type hierarchy
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element lvbbt:VerzoekResultaatType / lvbbt:meldingen, Element lvbbt:VerzoekResultaatType / lvbbt:uitkomst, Element lvbbt:DirecteMutatieVerzoekResultaatType / lvbbt:verslag