Element lvbbt:directeMutatieOpdracht

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Root element van het opdracht.xml bestand waarmee een opdracht aan LVBB wordt doorgegeven om een directe mutatie door te geven.

Informatiemodel
Diagram
Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idLeveringElement lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idBevoegdGezagElement lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idAanleveraarComplex Type lvbbt:OpdrachtTypeElement lvbbt:DirecteMutatieOpdrachtType / lvbbt:directeMutatieComplex Type lvbbt:DirecteMutatieOpdrachtType
Type Complex Type lvbbt:DirecteMutatieOpdrachtType
Type hierarchy
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element lvbbt:DirecteMutatieOpdrachtType / lvbbt:directeMutatie, Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idAanleveraar, Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idBevoegdGezag, Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idLevering