Element lvbbt:breekPublicatieAfVerzoek

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Root element van een via Digikoppeling ebMS verzonden verzoek waarbij het opdrachtbestand voor een lvbbt:breekPublicatieAfOpdracht is bijgesloten.

Informatie
Informatiemodel
Diagram
Element lvbbt:LeveringVerzoekType / lvbbt:idLeveringElement lvbbt:LeveringVerzoekType / lvbbt:softwareVersieComplex Type lvbbt:LeveringVerzoekType
Type Complex Type lvbbt:LeveringVerzoekType
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element lvbbt:LeveringVerzoekType / lvbbt:idLevering, Element lvbbt:LeveringVerzoekType / lvbbt:softwareVersie