Complex Type lvbbt:ValidatieOpdrachtType

Element lvbbt:ValidatieOpdrachtType / lvbbt:publicatie

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Naam van het bestand (evt inclusief het pad) in het gecomprimeerde opdrachtbestand dat de mededeling of het besluit bevat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:NCName
Eigenschappen
content: simple

Element lvbbt:ValidatieOpdrachtType / lvbbt:datumBekendmaking

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

De voorgenomen datum van bekendmaking van de mededeling of besluit.

Informatie

Voorbeeld

<datumBekendmaking>2019-06-01</datumBekendmaking>
Informatiemodel
Diagram
Simple Type lvbbt:dtDatumISO
Type Simple Type lvbbt:dtDatumISO
Eigenschappen
content: simple
Facetten
patroon [0-9]{4}-[01][0-9]-[0-9]{2}