Complex Type lvbbt:SoftwareVersieType

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

De software(versie) die de opdracht heeft opgesteld of het initiatief tot het sturen van een verzoek heeft genomen.

Informatie

Voorbeeld


<softwareVersie>
 <leverancier>...</leverancier>
 <product>...</product>
 <versie>...</versie>
</softwareVersie>
   
Informatiemodel
Diagram
Element lvbbt:SoftwareVersieType / lvbbt:leverancierElement lvbbt:SoftwareVersieType / lvbbt:productElement lvbbt:SoftwareVersieType / lvbbt:versie
Gebruikt door
Kinderen Element lvbbt:SoftwareVersieType / lvbbt:leverancier, Element lvbbt:SoftwareVersieType / lvbbt:product, Element lvbbt:SoftwareVersieType / lvbbt:versie

Element lvbbt:SoftwareVersieType / lvbbt:leverancier

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Naam van de leverancier van de software.

Informatie

Voorbeeld

<leverancier>Mijn Bedrijf</leverancier>
   
Informatiemodel
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple

Element lvbbt:SoftwareVersieType / lvbbt:product

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Naam van de software.

Informatie

Voorbeeld

<leverancier>Mijn Bedrijf</leverancier>
   
Informatiemodel
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0

Element lvbbt:SoftwareVersieType / lvbbt:versie

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Versie van de software.

Informatie

Voorbeeld

<versie>1.01-buid329456f3</leverancier>
   
Informatiemodel
Diagram

Type xs:string
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0