Complex Type lvbbt:PublicatieVerslagType

Element lvbbt:PublicatieVerslagType / lvbbt:uitkomst

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Code die aangeeft of de uitvoering van het verzoek is geslaagd.

Informatie

Beperkingen

Als in het verzoek een opdracht is meegegeven, dan zegt deze uitkomst niet of de opdracht met succes uitgevoerd kan worden, maar alleen of de opdracht aangenomen kon worden.

Informatiemodel
Diagram
Simple Type lvbbt:PublicatieUitkomstCode
Type Simple Type lvbbt:PublicatieUitkomstCode
Eigenschappen
content: simple
Facetten
enumeration gepubliceerd
enumeration niet-valide
enumeration opdracht-niet-valide
enumeration behandeling-afgebroken

Element lvbbt:PublicatieVerslagType / lvbbt:voortgang

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Voortgang van de behandeling van een PublicatieVerzoek. Alleen aanwezig als de opdracht nog in behandeling is.

Informatiemodel
Diagram
Simple Type lvbbt:PublicatieVoortgangCode
Type Simple Type lvbbt:PublicatieVoortgangCode
Eigenschappen
content: simple
Facetten
enumeration opdracht-ontvangen
enumeration validatie-voltooid
enumeration registratie-voltooid
enumeration publicatie-voltooid
enumeration behandeling-afgebroken

Element lvbbt:PublicatieVerslagType / lvbbt:tijdstipPublicatie

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Datum/tijd dat het besluit of de mededeling gepubliceerd of bekendgemaakt is.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:dateTime
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0