Complex Type lvbbt:PublicatieOpdrachtType

Element lvbbt:PublicatieOpdrachtType / lvbbt:publicatie

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Naam van het bestand (evt inclusief het pad) in het gecomprimeerde opdrachtbestand dat de mededeling of het besluit bevat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:NCName
Eigenschappen
content: simple

Element lvbbt:PublicatieOpdrachtType / lvbbt:datumBekendmaking

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

De datum waarop de mededeling of het besluit bekendgemaakt of gepubliceerd moet worden.

Informatie

Voorbeeld

<datumBekendmaking>2019-06-01</datumBekendmaking>
Informatiemodel
Diagram

Type xs:date
Eigenschappen
content: simple