Complex Type lvbbt:OpdrachtverslagType

Element lvbbt:OpdrachtverslagType / lvbbt:idLevering

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Unieke waarde waaronder de opdracht aan de LVBB bekend is in de eigen organisatie. Deze is uniek per organisatie (zoals geidentificeerd door het OIN).

Informatie

Beperkingen

Deze is uniek per organisatie (zoals geidentificeerd door het OIN).

Informatiemodel
Diagram
Simple Type lvbbt:dtIdLevering
Type Simple Type lvbbt:dtIdLevering
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
Facetten
maxLength 80
patroon [0-9A-z][0-9A-z_-]+

Element lvbbt:OpdrachtverslagType / lvbbt:tijdstipVerslag

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Datum/tijd dat het verslag voor het laatst is gewijzigd.

Informatiemodel
Diagram

Type xs:dateTime
Eigenschappen
content: simple