Complex Type lvbbt:OpdrachtType

Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idLevering

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Unieke waarde waaronder de opdracht aan de LVBB bekend is in de aanvragende organisatie. Deze is uniek per organisatie (zoals geïdentificeerd door het OIN). De aanleverende software is vrij in de opbouw van dit kenmerk.

Informatie

Beperkingen

Deze is uniek per organisatie (zoals geïdentificeerd door het OIN). De aanleverende software is vrij in de opbouw van dit kenmerk.

Informatiemodel
Diagram
Simple Type lvbbt:dtIdLevering
Type Simple Type lvbbt:dtIdLevering
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
Facetten
maxLength 80
patroon [0-9A-z][0-9A-z_-]+

Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idBevoegdGezag

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Het OIN van het Bevoegd Gezag waarvoor een gemandateerde/intermediair de afhandeling doet

Informatiemodel
Diagram
Simple Type lvbbt:dtOIN
Type Simple Type lvbbt:dtOIN
Eigenschappen
content: simple
Facetten
minLength 20
maxLength 20
patroon [0-9]+

Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idAanleveraar

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

OIN van BG zelf, indien geen intermediair van toepassing is.

Als er wel een intermediair van toepassing is:

  • OIN in het geval van samenwerkingsverband (overheidsorganisatie);
  • HRN in het geval van softwareleverancier, die de berichten namens BG verstuurt

Zie ook https://www.logius.nl/diensten/oin.

Informatiemodel
Diagram
Simple Type lvbbt:dtOIN
Type Simple Type lvbbt:dtOIN
Eigenschappen
content: simple
Facetten
minLength 20
maxLength 20
patroon [0-9]+