Complex Type lvbbt:LeveringVerzoekType

Element lvbbt:LeveringVerzoekType / lvbbt:idLevering

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Unieke waarde waaronder de opdracht aan de LVBB bekend is in de aanvragende organisatie. Deze is uniek per organisatie (zoals geïdentificeerd door het OIN). De aanleverende software is vrij in de opbouw van dit kenmerk.

Informatie

Beperkingen

Deze is uniek per organisatie (zoals geïdentificeerd door het OIN). De aanleverende software is vrij in de opbouw van dit kenmerk.

Informatiemodel
Diagram
Simple Type lvbbt:dtIdLevering
Type Simple Type lvbbt:dtIdLevering
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
Facetten
maxLength 80
patroon [0-9A-z][0-9A-z_-]+