Complex Type lvbbt:DirecteMutatieVerslagType

Element lvbbt:DirecteMutatieVerslagType / lvbbt:uitkomst

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Code die aangeeft of de uitvoering van het verzoek is geslaagd.

Informatie

Beperkingen

Als in het verzoek een opdracht is meegegeven, dan zegt deze uitkomst niet of de opdracht met succes uitgevoerd kan worden, maar alleen of de opdracht aangenomen kon worden.

Informatiemodel
Diagram
Simple Type lvbbt:DirecteMutatieUitkomstCode
Type Simple Type lvbbt:DirecteMutatieUitkomstCode
Eigenschappen
content: simple
Facetten
enumeration ok
enumeration niet-valide
enumeration opdracht-niet-valide

Element lvbbt:DirecteMutatieVerslagType / lvbbt:voortgang

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Voortgang van de behandeling van een DirecteMutatieVerzoek. Alleen aanwezig als de opdracht nog in behandeling is.

Informatiemodel
Diagram
Simple Type lvbbt:DirecteMutatieVoortgangCode
Type Simple Type lvbbt:DirecteMutatieVoortgangCode
Eigenschappen
content: simple
Facetten
enumeration opdracht-ontvangen
enumeration validatie-voltooid
enumeration mutatie-voltooid
enumeration behandeling-afgebroken