Complex Type lvbbt:DirecteMutatieOpdrachtType

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Naam van het bestand (evt inclusief het pad) in het gecomprimeerde opdrachtbestand dat de directe mutatie bevat.

Informatie

Beperkingen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters.

Verwachtingen

Dit bestand kan weggelaten worden als alleen OW-objecten gemuteerd worden.

Informatiemodel
Diagram
Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idLeveringElement lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idBevoegdGezagElement lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idAanleveraarComplex Type lvbbt:OpdrachtTypeElement lvbbt:DirecteMutatieOpdrachtType / lvbbt:directeMutatie
Type extension of Complex Type lvbbt:OpdrachtType
Type hierarchy
Gebruikt door
Kinderen Element lvbbt:DirecteMutatieOpdrachtType / lvbbt:directeMutatie, Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idAanleveraar, Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idBevoegdGezag, Element lvbbt:OpdrachtType / lvbbt:idLevering

Element lvbbt:DirecteMutatieOpdrachtType / lvbbt:directeMutatie

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Later toe te voegen

Informatiemodel
Diagram

Type xs:NCName
Eigenschappen
content: simple
minOccurs: 0
maxOccurs: 1