Complex Type lvbbt:BreekPublicatieAfVerzoekResultaatType

Element lvbbt:BreekPublicatieAfVerzoekResultaatType / lvbbt:verslag

Namespace http://www.overheid.nl/2017/lvbb
Definitie

Verslag van de voortgang en uitkomst van de behandeling van de breekPublicatieAf opdracht.

Informatiemodel
Diagram
Element lvbbt:OpdrachtverslagType / lvbbt:idLeveringElement lvbbt:OpdrachtverslagType / lvbbt:tijdstipVerslagElement lvbbt:OpdrachtverslagType / lvbbt:meldingenComplex Type lvbbt:OpdrachtverslagTypeElement lvbbt:BreekPublicatieAfVerslagType / lvbbt:uitkomstComplex Type lvbbt:BreekPublicatieAfVerslagType
Type Complex Type lvbbt:BreekPublicatieAfVerslagType
Type hierarchy
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 0
Kinderen Element lvbbt:OpdrachtverslagType / lvbbt:idLevering, Element lvbbt:OpdrachtverslagType / lvbbt:meldingen, Element lvbbt:OpdrachtverslagType / lvbbt:tijdstipVerslag, Element lvbbt:BreekPublicatieAfVerslagType / lvbbt:uitkomst