Schema lvbb-stop-aanlevering.xsd

Namespace https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/aanlevering/
Definitie

Dit schema specificeert de aanlevering van content áán de LVBB

Informatie

In dit schema zijn de volgende root-elementen gedefinieerd

  1. lvbba:AanleveringBesluit
  2. lvbba:AanleveringKennisgeving
  3. lvbba:AanleveringInformatieObject

Namespace en versie

versie1.0.4
namespace https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/aanlevering/
voorkeursprefix lvbba
Informatiemodel
Eigenschappen
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
version: 1.0.4