Interactie met het bronhouderskoppelvlak

De services van het bronhouderkoppelvlak

Het LVBB bronhouderkoppelvlak biedt een aantal verschillende services. Deze worden hieronder beschreven.

Raadplegen van regeling versies

Via de raadpleegservice kan het bevoegd gezag een versie van een regeling ophalen. Aan deze service wordt momenteel gewerkt, ze is niet beschikbaar op de ETO-omgeving.

Validatie van een publicatieopdracht

De validatieservice biedt het bevoegd gezag (via haar plansoftware) de mogelijkheid om een publicatieopdracht te valideren, om zo te controleren of de aanlevering om het besluit of kennisgeving te publiceren aan alle technische en inhoudelijke eisen voldoet. Zie: Validatieservice

Publicatie/bekendmaking van een besluit

De publicatieservice dient om een ontwerp- of vastgesteld besluit bekend te maken en de daaruit volgende regeling versie te publiceren. Ook de bekendmaking van een kennisgeving over een ontwerp- of vastgesteld besluit verloopt via de publicatieservice. Daarnaast worden de via deze service aangeleverde omgevingsdocumenten die gerelateerd zijn aan het besluit doorgeleverd aan het DSO-LV. Zie: Publicatieservice

Afbreken van een publicatie

De service Afbreken Publicatie biedt het bevoegd gezag (via haar plansoftware) de mogelijkheid om een publicatieopdracht van een nog niet bekend gemaakt besluit of kennisgeving af te breken. Zie: Afbreken Publicatie

Muteren buiten besluit

Door gebruik van de service Muteren buiten besluit kan het bevoegd gezag een aanvulling of wijziging doen bij een eerdere publicatie zonder dat dit leidt tot een nieuw besluit. Zie: Muteren buiten besluit

Validatie van een mutatie buiten besluit

Door gebruik te maken van de validatieservice die hoort bij Muteren buiten besluit kan het bevoegd gezag deze valideren, om zo te controleren of de aanlevering voor de mutatie buiten besluit aan alle technische en inhoudelijke eisen voldoet. Zie: Validatie van een mutatie buiten besluit