Technische aansluiting via CORV/Digikoppeling

Om gebruik te kunnen maken van de services van het LVBB Bronhouderkoppelvlak dient u eerst (technische) aansluiting te realiseren. Om ebMS-berichten uit te kunnen wisselen maakt de LVBB gebruik van het CORV-intermediair van de Justitiële Informatiedienst (JustID) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

In het document "Gebruiksaanwijzing: aansluitproces op CORV voor Bevoegd Gezagen" vindt u een uitgebreide beschrijving van het aansluitproces. De laatste versie van dit document is te vinden op binnen het ontwikkelaarsportaal van de Omgevingswet, zie Documentatie aansluiten LVBB (STOP).

De overige technische artefacten, zoals XML-schema’s en andere aansluitinformatie, worden uitgeleverd op deze site.