Meldingen

Op een aantal plaatsen kunnen (fout)meldingen worden teruggemeld. De meldingen in het verzoekresultaat gaan over het behandelen van het verzoek; een mogelijke foutmelding is dat de LVBB de opdracht niet kan lezen. De meldingen in het verslag gaan over de uitvoering van de opdracht.


Op twee plaatsen komen (fout)meldingen voor. De meldingen in het verzoekresultaat gaan over het behandelen van het verzoek; een mogelijke foutmelding is dat de LVBB de opdracht niet kan lezen. De meldingen in het verslag gaan over de uitvoering van de opdracht.

Een melding is gedefinieerd in stop_toevoeging.xsd en bestaat uit de volgende elementen

klassebetekenis
beschrijvingtekstuele beschrijving van een melding
codeunieke identificatie van de melding
categorieaan een melding wordt in sommige gevallen één of meerdere categorieën toegekend.
ernstgeeft de ernst van de melding weer:
 • fout: Bij een fout wordt de verwerking afgebroken
 • waarschuwing: De verwerking gaat verder, maar wel met een aandachtspunt voor de aanroepende partij
 • informatie: extra informatie wordt teruggegeven, zoals een publicatie-id
soortgeeft het soort melding weer: technisch of inhoudelijk.
uitspraakgeeft aanvullende informatie weer in property/waarde-paren.

Een voorbeeld van een melding is:

<melding>
  <stop:code>LVBB1501</stop:code>
  <stop:ernst>fout</stop:ernst>
  <stop:soort>inhoudelijk</stop:soort>
  <stop:beschrijving>[Opdracht- Controleer Inhoud Datum Bekendmaking] Datum bekendmaking 2020-02-21 ligt in het verleden</stop:beschrijving>
</melding>