Digikoppeling-bericht (middels CORV koppeling)

De opdracht dient volgens het Digikoppeling ebMS 2.0 protocol aangeleverd te worden aan de LVBB.

De software van het bevoegd gezag stuurt twee bestanden via ebMS naar het Aanleverkoppelvlak:

Het leveringsverzoek bevat de volgende informatie (gemodelleerd als LeveringVerzoekType):

termelementbetekenis
idLeveringidLeveringDe unieke identificatie van de opdracht; moet gelijk zijn aan de waarde die in opdracht.xml wordt gebruikt.
leverancierleverancierDe naam van de leverancier van de software van het bevoegd gezag
productproductDe naam van het software pakket/product
versieversieDe versie van de software

Meer details staan beschreven in het document Handleiding voor leveringsverzoek LVBB.

Digikoppeling Grote Berichten

Het aanleverkoppelvlak ondersteunt ook het "Digikoppeling Grote Berichten"-protocol. Of dit protocol gebruikt moet worden wordt bepaald na gezamenlijk overleg tussen de software-leverancier en KOOP.

Als het protocol gebruikt wordt, dan verstuurt de software via ebMS alleen een XML-bestand waarvan het root-element de de letters "GB" bevat:

In die XML is een extra element external-data-reference opgenomen, zie LeveringGBVerzoekType. Dit element is beschreven is in de Digikoppeling-documentatie voor Grote Berichten: het element geeft aan waar het opdracht-zip-bestand op te halen is. De LVBB zal dat zip-bestand vervolgens ophalen.