Gebruik van LVBB-schema's en schematrons

Inleiding

De implementatie van het bronhouderkoppelvlak is vastgelegd in XML Schema Documents (XSD) en ISO Schematrons, op een manier die gelijk is aan de implementatie van de STOP standaard. De documentatie over het gebruik van de STOP-schema's en schematrons is daarom ook van toepassing op het gebruik van de LVBB-schema's en schematrons:

URL

Elk LVBB-schema en schematron heeft een URL die voldoet aan het volgende patroon:

"https://standaarden.overheid.nl/lvbb/", [<schemaversie>, "/"], <schemanaam> 
  • https://standaarden.overheid.nl/lvbb/ is het domein waar de schema's beschikbaar worden gesteld. Deze locatie geeft nu een redirect naar het machineleesbare schema zoals deze is uitgeleverd op de STOP-gitlab-repository (middels raw)

  • <schemaversie> is het versienummer zoals gegeven in @schemaversie van de STOP-modules. Als deze niet wordt gebruikt in de URL, wordt verwezen naar de huidige, meest recente versie van het STOP-schema.

  • <schemanaam> is de bestandsnaam van het schema, inclusief extensie .xsd voor XML-schema of .sch voor schematrons

Bijvoorbeeld

  • https://standaarden.overheid.nl/lvbb/lvbb-transport.xsd wijst naar de huidige versie van het transport-schema

  • https://standaarden.overheid.nl/lvbb/1.0.4-rc/lvbb-stop-aanlevering.xsd verwijst naar versie 1.0.4-rc van het lvbba-schema.

  • https://standaarden.overheid.nl/lvbb/1.0.4-rc/lvbb-aanlevering.sch is de schematron waarin de bedrijfsregels rondom de aanlevering aan het bronhouderkoppelvlak zijn opgenomen.