Element lvbba:KennisgevingVersie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/aanlevering/
Definitie

Het element <KennisgevingVersie> is de combinatie van STOP-modules die samen alle informatie van een aan te leveren versie van een Kennisgeving bevatten.

Informatie

Voorbeeld

<KennisgevingVersie>
    <ExpressionIdentificatie xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">...</ExpressionIdentificatie>
    <KennisgevingMetadata xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">...</KennisgevingMetadata>
    <Procedureverloopmutatie xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">...</Procedureverloopmutatie>
    <Kennisgeving xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/">... </Kennisgeving>
  </KennisgevingVersie>
Informatiemodel
Verwijzingen
Diagram
data:ExpressionIdentificatie (STOP)data:KennisgevingMetadata (STOP)data:Procedureverloopmutatie (STOP)tekst:Kennisgeving (STOP)
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen data:ExpressionIdentificatie (STOP), data:KennisgevingMetadata (STOP), data:Procedureverloopmutatie (STOP), tekst:Kennisgeving (STOP)