Element lvbba:InformatieObjectVersie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/aanlevering/
Definitie

Het element <InformatieObjectVersie> is de combinatie van modules die samen alle informatie van een aan of uit te leveren versie van een InformatieObject bevatten

Informatie

In een aanlevering kan de informatie bij en InformatieObject bestaan uit

  • identificatie
  • metadata van de expression
  • metadata van het work
  • annotatie(s)

Beperkingen

Elk Geografisch InformatieObject (GIO) wordt apart geserialiseerd in precies één bestand.

Voorbeeld

<InformatieObjectVersie>
    <data:ExpressionIdentificatie>...</data:ExpressionIdentificatie>
    <data:InformatieObjectMetadata>...</data:InformatieObjectMetadata>
    <data:InformatieObjectversieMetadata>...</data:InformatieObjectversieMetadata>
</InformatieObjectVersie>
Informatiemodel
Verwijzingen
Diagram
data:ExpressionIdentificatie (STOP)data:InformatieObjectVersieMetadata (STOP)data:InformatieObjectMetadata (STOP)se:FeatureTypeStyle (STOP)
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen data:ExpressionIdentificatie (STOP), data:InformatieObjectMetadata (STOP), data:InformatieObjectVersieMetadata (STOP), se:FeatureTypeStyle (STOP)