Element lvbba:BesluitVersie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/aanlevering/
Definitie

Het element <BesluitVersie> is de combinatie van STOP-modules die samen alle informatie van een aan te leveren versie van een Besluit bevatten.

Informatie

Voorbeeld

<BesluitVersie>
  <ExpressionIdentificatie xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/"> ...</ExpressionIdentificatie>
  <BesluitMetadata xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">...</BesluitMetadata>
  <Procedureverloop xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">...</Procedureverloop>
  <ConsolidatieInformatie xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">...</ConsolidatieInformatie>
  <BesluitCompact xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/">...</Besluit>
</BesluitVersie>
Informatiemodel
Verwijzingen
Diagram
data:ExpressionIdentificatie (STOP)data:BesluitMetadata (STOP)data:Procedureverloop (STOP)data:ConsolidatieInformatie (STOP)tekst:BesluitKlassiek (STOP)tekst:BesluitCompact (STOP)
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen data:BesluitMetadata (STOP), data:ConsolidatieInformatie (STOP), data:ExpressionIdentificatie (STOP), data:Procedureverloop (STOP), tekst:BesluitCompact (STOP), tekst:BesluitKlassiek (STOP)