Element lvbba:AanleveringInformatieObject

Namespace https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/aanlevering/
Definitie

Root-element dat de samenstelling van een generiek InformatieObject (IO) met alle gerelateerde informatie bevat, zoals die aan LVBB moet worden aangeleverd. Elke IO wordt als aparte (set) bestanden aangeleverd.

Informatie

Voorbeeld

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AanleveringInformatieObject schemaversie="1.0.4-rc" xmlns="https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/aanlevering"
  xmlns:data="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/"
  xmlns:geo="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/"
  xmlns:lvbba="http://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/aanlevering/"
  xmlns:tekst="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/">
  <InformatieObjectVersie>...</InformatieObjectVersie>
</AanleveringInformatieObject>
Informatiemodel
Verwijzingen
Diagram
Attribuutgroep: lvbba:agSchemaversieElement lvbba:InformatieObjectVersie
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element lvbba:InformatieObjectVersie
Attributen
QName Type Use
schemaversie xs:token required