Element lvbba:AanleveringBesluit

Namespace https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/aanlevering/
Definitie

Root-element dat de samenstelling van een Besluit met alle gerelateerde informatie bevat, zoals die aan LVBB moet worden aangeleverd

Informatie

Bekende beperkingen

De volgende beperkingen op het aanleveren van een Besluit zijn in lvbb-stop.xsd 1.0.4-rc bekend.

 • Specificeren van het gewenste publicatieblad: Het gewenste publicatieblad kan noch in de lvbbt:publicatieOpdracht noch in de data:BesluitMetadata worden gecodeerd. In de implementatie van 1.0.4-rc gebruikt de LVBB afleidingsregels op basis van het type "bevoegd gezag" zoals deze is vermeld in de waarde het element data:eindverantwoordelijke:
  • Rijk: Staatscourant
  • Provincie: Provincieblad
  • Gemeente: Gemeenteblad
  • Waterschap: Waterschapsblad
  De consequentie is dat alle Rijksbesluiten in de Staatscourant bekend worden gemaakt, en Gemeentebesluiten niet ook in de Staatscourant bekend kunnen worden gemaakt.
 • De modules van een Besluit kunnen in 1.0.4-rc niet "direct worden gemuteerd". Dit betekent dat de volgende operaties niet mogelijk zijn:

Voorbeeld

<AanleveringBesluit schemaversie="1.0.4-rc"
 xmlns="https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/aanlevering/"
 xmlns:data="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/"
 xmlns:lvbba="http://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/aanlevering"
 xmlns:tekst="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/">
 
 <BesluitVersie>...</BesluitVersie>
 <RegelingVersieInformatie>...</RegelingVersieInformatie>
</AanleveringBesluit>
Informatiemodel
Verwijzingen
Diagram
Attribuutgroep: lvbba:agSchemaversieElement lvbba:BesluitVersieElement lvbba:RegelingVersieInformatie
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element lvbba:BesluitVersie, Element lvbba:RegelingVersieInformatie
Attributen
QName Type Use
schemaversie xs:token required