Attribuutgroep: lvbba:agSchemaversie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/aanlevering/
Definitie

@schemaversie legt de afgesproken versie van de LVBB-XML-schema vast waaraan de XML-instantie aan moet voldoen

Relatie met STOP-schemaversie

STOP kent de mogelijkheid om de gebruikte STOP-versie vast te leggen op alle STOP-modules.

Omdat de LVBB-schema's meerdere STOP-modules combineren in één bestand, kan de LVBB een bestand aangeleverd dat meerdere schemaversies specificeert. De LVBB bepaalt de schemaversie van een XML-instance alleen op basis van @schemaversie op de root van het aangeleverde bestand. Daarbij negeert de LVBB eventueel ingevulde @schemaversies op de aangeleverde STOP-modules binnen het bestand. Het volledige bestand moet valide zijn tov de schemaversie zoals deze op de root is gespecificeerd. De LVBB voert geen validatie uit of alle modules van dezelfde versie zijn.

Informatie
Informatiemodel
Verwijzingen
Diagram

Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
schemaversie xs:token required