Introductie

Dit is de documentatie van versie 1.0.4-rc van de schemas voor het LVBB-bronhouderkoppelvlak, uitgegeven op 15-10-2020. Deze versie is bedoeld als de versie waarmee de Omgevingswet in werking gaat treden.

Over deze versie

  • Voor de STOP modules wordt STOP v1.0.4-rc gebruikt.

  • De aanlevering van een besluit, GIO en kennisgeving volgt versie 1.0.4-rc van het bronhouderkoppelvlak.

Zie Wijzigingsoverzicht voor de vorige versies en een kort overzicht van de veranderingen.

Voorbeeldbestanden

Bij de uitlevering hoort ook een set voorbeeldbestanden die te vinden is op de LVBB-Gitlab

In versie 1.0.4-rc bevatten de hier uitgeleverde voorbeeldbestanden alléén juridische informatie en zijn derhalve "puur STOP", zonder OW-informatie. Voorbeelden mét OW-informatie die voldoet aan de TPODs zijn te vinden op https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD#TPOD