Bedrijfsregels

In deze sectie van de documentatie zijn alle bedrijfsregels bijeengebracht, geordend op meldingscode en per LVBB module

De standaard stelt uiteenlopende randvoorwaarden waaraan de informatie moet voldoen die is opgenomen in een van de LVBB-modules. Een deel van de randvoorwaarden is vastgelegd in de schema's van de implementatie van de standaard. De bedrijfsregels beschrijven de overige randvoorwaarden die aan de informatie gesteld worden. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijfsregels die een vertaling zijn van invulinstructies, of die de consistentie borgen tussen verschillende elementen van de informatie. De bedrijfsregels zijn van toepassing voor elk systeem die aanlevert aan de LVBB en zijn een aanvulling op de STOP bedrijfsregels.

Een deel van de bedrijfsregels is geïmplementeerd als schematron, waarmee het mogelijk is XML-documenten met LVBB/STOP informatie te valideren. De overige bedrijfsregels (zie validatiematrix) zijn niet op een dergelijke manier uit te drukken en zijn(of worden in de toekomst) door de LVBB zelf geïmplementeerd.