Introductie

Dit is de documentatie van versie 1.0.3 van de schemas voor het LVBB-bronhouderkoppelvlak, uitgegeven op 06-07-2020. Deze versie is bedoeld als de versie waarmee de Omgevingswet in werking gaat treden.

In deze versie van de specificatie zijn een aantal nieuwe onderdelen gerealiseerd die met versie 0.98.4 nog niet mogelijk waren maar zijn er ook onderdelen uitgebreid of aangepast zoals de GIO en het tekstmodel.

Nieuwe functionaliteiten Bronhouderskoppelvlak

 • Muteren van omgevingsplannen via het bronhouderskoppelvlak

 • Artikelen en vrije tekst muteren in renvooi

 • GIO aanvullen en GIO vervangen (GIO’s worden niet gemuteerd. Een GIO wordt te allen tijde vervangen en niet gewijzigd)

 • Apart OW objecten muteren

Overige aanpassingen en aanvullingen

 • Validatieregels op basis van STOP 1.0, om te borgen dat alleen correct aangeleverde STOP besluiten in DSO-keten terecht komen. De inhoud van de waardelijsten wordt via de website van www.geonovum.nl gecommuniceerd

Niet opgenomen in Bronhouderskoppelvlak

 • Kennisgeving bij Ontwerpbesluit: Ontwerpbesluiten met kennisgevingen worden nog niet ondersteund en moeten via DROP worden aangeleverd.

 • Afwijkvergunning. De aanlevering/wijziging van de afwijkvergunning worden voorlopig ongewijzigd via DROP gepubliceerd.

Nalevering

 • Aanleveren van waardelijstmutaties of instructies hoe waarden aan uitbreidbare waardelijsten toegevoegd kunnen worden;

 • De documentatie zal voortdurend worden verbeterd.

Over deze versie

 • Voor de STOP modules wordt STOP v1.0.3 gebruikt.

 • De aanlevering van een besluit en GIO volgt versie 1.0.3 van het bronhouderkoppelvlak.

 • Transportschema's (manifest en opdracht) met enkele wijzigingen ten opzichte van versie 0.98-beta (en eerdere versies).

Wijzigingsoverzicht

Elke uitgeleverde versie van het bronhouderkoppelvlak is te raadplegen via de standaard functionaliteit van Gitlab. Elke "release" is aangemerkt met een zogenaamde "tag" in de bronhouderkoppelvlak-repository. Een release bestaat uit

 • de schema's van de XSD: /schema

 • een set voorbeeldbestanden: /voorbeelden

 • een set documentatie in HTM: /public

Alleen de laatste versie van de documentatie wordt op deze site gepubliceerd. Om de documentatie van een specifieke andere release te lezen kan de set van statische HTML-pagina's van een tag worden gedownload en geserveerd op een eigen systeem (bijvoorbeeld de local Git-repo). Het bestand public/index.html is de ingang naar de documentatie.

De eerder uitgebrachte "groene" 0.98-kern-versie van de LVBB-koppelvlak is gepubliceerd op https://koop.gitlab.io/lvbb/bhkv-0.98-kern.

versiebeschrijving
1.0.3De issues op de Milestone voor 1.0.3 beschrijven in detail de wijzigingen in STOP en LVBB
1.0.2De issues op de Milestone voor 1.0.1 beschrijven in detail de wijzigingen in STOP en LVBB
1.0.1De issues op de Milestone voor 1.0.1 beschrijven in detail de wijzigingen in STOP en LVBB
1.0.0
 • scheiding in formeel lvbba en niet-formeel lvbbu met nieuwe namespaces
 • Toestanden toegevoegd
 • ondersteuning "GIO 1.0"
 • AanleveringGIO verwijderd
0.98.4
 • GIOs worden aangeleverd middels lvbbs:AanleveringGIO
 • lvbbs:AanleveringInformatieObject toegevoegd om aanleveringen van InformatieObjecten (zoals MERs) mogelijk te maken
 • voorbeeld van Provinciale Verordening toegevoegd
 • documentatieverbeteringen
0.98.3
 • schema's gesplitst in "lvbb-stop" voor aanleveringen en "lvbb-transport" volgens 0.98-beta en eerder
 • lvbb-stop maakt gebruik van STOP v0.98.1
 • De aanlevering van geo-informatieobjecten (GIO) volgt het instrumentschema uit STOP 0.98.1-kern
 • documentatieverbeteringen
0.98.2-kernEerste versie van LVBB-bronhouderkoppelvlak-schema op basis van STOP 0.98.2

Voorbeeldbestanden

Bij de uitlevering hoort ook een set voorbeeldbestanden die te vinden is op de LVBB-Gitlab