Introductie

Dit is de documentatie van versie 0.98.4-kern van het LVBB bronhouderkoppelvlak, uitgegeven op 25-11-2019.

Over deze versie

Deze versie van het bronhouderkoppelvlak is bedoeld voor gebruik in DSO PI12 en 13 (eind 2019 - begin 2020) en is geschikt voor de aanlevering van ontwerpbesluiten en initiële besluiten voor publicatie/bekendmaking. De versie is samengesteld uit onderdelen die eerder zijn gepubliceerd:

 • Voor de STOP modules wordt STOP v0.98.1-kern gebruikt.

 • De aanlevering van een besluit volgt versie 0.98.2 van het bronhouderkoppelvlak.

 • De aanlevering van geo-informatieobjecten (GIO) volgt het instrumentschema uit STOP 0.98.1-kern.

 • Transportschema's (manifest en opdracht) zijn onveranderd ten opzichte van versie 0.98-beta (en eerdere versies).

Wijzigingenoverzicht

0.98.4-kern 25-11-2019:

 • lvbbs:AanleveringInformatieObject toegevoegd om aanleveringen van InformatieObjecten mogelijk te maken

 • voorbeeld van Provinciale Verordening toegevoegd

 • documentatieverbeteringen

Bronhouderkoppelvlak

Een levering aan de LVBB wordt gedefinieerd door twee aparte schema's:

transport-schema LVBB-transport

lvbb-transport.xsd is het schema dat de "transport"-onderdelen van een levering definieert, zoals "manifest.xml" en "opdracht.xml".

Dit schema is onveranderd sinds v0.97.

De namespace van de elementen in dit schema is http://www.overheid.nl/2017/lvbb met voorkeursprefix lvbbt.

Dit transport-schema is gedocumenteerd onder lvbb-transport.xsd.

API-schema LVBB-stop

lvbb-stop.xsd is het schema dat de "content"-delen van een aanlevering definieert. Dit schema includeert de STOP-modules zoals beschreven op STOP v0.98.1 - DSO PI12 en 13. In 0.98.4-kern bevat dit schema alleen de aanlevering van een

 • STOP-Besluit via element AanleveringBesluit

 • STOP-GIO via AanleveringGIO. STOP bevat ook een schema voor de aanlevering van de Geometriëen in GML als aparte bestanden

 • STOP-informatieobjecten via AanleveringInformatieObject.

De namespace van dit schema is https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/ met voorkeursprefix lvbbs.

Dit API-schema is gedocumenteerd onder lvbb-stop.xsd

Versionering

Elke versie van lvbb-stop.xsd importeert precies één versie van de STOP-schema's. Elke verandering van STOP-schema's moet leiden tot een nieuwe versie van de lvbb-stop.xsd. De huidige lvbb-stop.xsd versie 0.98.4-kern importeert STOP versie 0.98.1. Dit is vastgelegd middels een xs:appinfo element

  <xs:annotation>
  <xs:appinfo>
   <imop:STOPversie>0.98.1-kern</imop:STOPversie>
  </xs:appinfo>
 </xs:annotation>

Voorbeeldbestanden

Bij de uitlevering hoort ook een set voorbeeldbestanden die te vinden is op de LVBB-Gitlab