Introductie

Dit is de documentatie van versie 1.0.3 van de schemas voor het LVBB-bronhouderkoppelvlak, uitgegeven op 05-09-2020. Deze versie is bedoeld als de versie waarmee de Omgevingswet in werking gaat treden.

In deze versie van de specificatie is een aantal nieuwe onderdelen gerealiseerd dat met versie 0.98.4 nog niet mogelijk was maar zijn er ook onderdelen uitgebreid of aangepast zoals de GIO en het tekstmodel.

Nieuwe functionaliteiten Bronhouderskoppelvlak

 • Muteren van omgevingsplannen via het bronhouderskoppelvlak

 • Artikelen en vrije tekst muteren in renvooi

 • Apart OW objecten muteren en valideren

 • Afbreken van een publicatieopdracht

Overige aanpassingen en aanvullingen

 • Validatieregels op basis van STOP 1.0, om te borgen dat alleen correct aangeleverde STOP besluiten in DSO-keten terecht komen. De inhoud van de waardelijsten wordt via de website van www.geonovum.nl gecommuniceerd

Niet opgenomen in Bronhouderskoppelvlak

 • Kennisgeving bij Ontwerpbesluit: Ontwerpbesluiten met kennisgevingen worden nog niet ondersteund en moeten via DROP worden aangeleverd.

 • Afwijkvergunning. De aanlevering/wijziging van de afwijkvergunning worden voorlopig ongewijzigd via DROP gepubliceerd.

Nalevering

 • Aanleveren van waardelijstmutaties of instructies hoe waarden aan uitbreidbare waardelijsten toegevoegd kunnen worden;

 • De documentatie zal voortdurend worden verbeterd.

Over deze versie

 • Voor de STOP modules wordt STOP v1.0.3 gebruikt.

 • De aanlevering van een besluit en GIO volgt versie 1.0.3 van het bronhouderkoppelvlak.

 • Transportschema's (manifest en opdracht) met enkele wijzigingen ten opzichte van versie 0.98-beta (en eerdere versies).

Zie Wijzigingsoverzicht voor de vorige versies en een kort overzicht van de veranderingen.

Voorbeeldbestanden

Bij de uitlevering hoort ook een set voorbeeldbestanden die te vinden is op de LVBB-Gitlab

In versie 1.0.3 bevatten de hier uitgeleverde voorbeeldbestanden alléén juridische informatie en zijn derhalve "puur STOP", zonder OW-informatie. Voorbeelden mét OW-informatie die voldoet aan de TPODs zijn te vinden op https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD#TPOD

De verwachting is dat hier in de loop van 2020 uitgebreidere voorbeelden beschikbaar komen, bijvoorbeeld van uitleveringen vanuit de LVBB of aanleveringen van complexe consolidatiescenario's.