Introductie

Dit is de documentatie van versie 0.98.4-kern van het LVBB bronhouderkoppelvlak, uitgegeven op 21-04-2020.

Over deze versie

Deze versie van het bronhouderkoppelvlak is bedoeld voor gebruik in DSO PI12 en 13 (eind 2019 - begin 2020) en is geschikt voor de aanlevering van ontwerpbesluiten en initiƫle besluiten voor publicatie/bekendmaking. De versie is samengesteld uit onderdelen die eerder zijn gepubliceerd:

  • Voor de STOP modules wordt STOP v0.98.1-kern gebruikt.

  • De aanlevering van een besluit volgt versie 0.98.4-kern van het bronhouderkoppelvlak.

  • De aanlevering van geo-informatieobjecten (GIO) volgt het instrumentschema uit STOP 0.98.1-kern.

  • Transportschema's (manifest en opdracht) zijn onveranderd ten opzichte van versie 0.98-beta (en eerdere versies).

Wijzigingenoverzicht

0.98.4-kern 21-04-2020:

  • lvbbs:AanleveringInformatieObject toegevoegd om aanleveringen van InformatieObjecten mogelijk te maken

  • voorbeeld van Provinciale Verordening toegevoegd

  • documentatieverbeteringen

Voorbeeldbestanden

Bij de uitlevering hoort ook een set voorbeeldbestanden die te vinden is op de LVBB-Gitlab