Introductie

Dit is de documentatie van versie 0.98.2-vNext van de Standaard Officiële Publicaties, uitgegeven op 05-11-2019.

Over deze versie

Deze versie van STOP is een doorontwikkeling van versie 0.98.1-kern. Die versie is bedoeld voor gebruik in DSO PI12 en 13 (eind 2019 - begin 2020). Deze versie geeft een inkijkje in de volgende versie van de STOP standaard, maar wordt nog niet gebruikt door de LVBB of DSO-LV. Besluiten in informatieobjecten gemodelleerd via deze versie kunnen dus niet aan de LVBB geleverd worden.

De wijzigingen ten opzichte van versie 0.98.1-kern worden beschreven in:

Documentatie

De documentatie bestaat uit drie delen:

Leeswijzers

Een korte introductie in verschillende onderwerpen uit de standaard, waarin per onderwerp is aangeven welke delen van het informatiemodel en/of de technische documentatie op dat onderwerp betrekking hebben.

Informatiemodel

Een beschrijving van de informatie die door de standaard wordt beschreven. Een export van het model is te vinden op Gitlab.

Technische documentatie

De documentatie van de technische implementatie van de standaard, zoals XML schema's. De schema's zelf én de waardelijsten zijn te vinden op Gitlab.

Ondersteuning

Een beschrijving van de manier waarop de standaard ondersteund wordt is te vinden bij Ondersteuning.