Documentatie van de standaard

Deze website biedt toegang tot de verschillende versies van de STandaard Officiële Publicaties (STOP). Voor een beschrijving van de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB) zie de website van het bronhouderkoppelvlak.

Release A

Release A is die versie van de samenwerkende landelijke voorzieningen DSO-LV en LVBB die de minimale functionaliteit die nodig is bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet biedt.

De versies van de standaard die daarvoor opgesteld zijn:

STOP 1.0.4

De laatste versie van STOP die voor versie A is uitgebracht. Hierin zijn de teruggekoppelde bevindingen op 1.0.4-rc verwerkt. Deze versie wordt alleen bijgewerkt als er ‘blocking issues’ naar voren komen.

Eerdere versies die door versie 1.0.4 worden opgevolgd zijn:

STOP 1.0.4-rc

De release candidate voor de laatste versie van STOP die voor versie A wordt uitgebracht. Deze versie is aangeboden ter review door het DSO-programma en de leveranciers.

STOP 1.0.3

Eerder uitgeleverde versie; opgevolgd door versie 1.0.4.

Release B

Release B is de versie van de samenwerkende landelijke voorzieningen met alle functionaliteit die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig en gewenst is. De versies van de standaard die daarvoor opgesteld worden zullen hier gepubliceerd worden.