Documentatie van de standaard

Deze website biedt toegang tot de actuele en voorgaande versies en release candidates van de STandaard Officiële Publicaties (STOP).

Regelmatig wordt een update van de standaard uitgebracht met bug fixes, documentatie uitbreidingen en eventueel nieuwe features. De standaard bevat alleen nieuwe features die volgens de beheerprocessen van de standaard goedgekeurd zijn of die nodig zijn voor toekomstige releases. Ruim vantevoren wordt daarvan een release candidate uitgebracht. De release candidate voor de volgende update is nu nog niet beschikbaar.

De laatst gepubliceerde definitieve versie van de standaard is 1.3.0. De standaard zal in fasen worden geïmplementeerd. Voorzien zijn:

Release A'''

De versie van de samenwerkende landelijke voorzieningen DSO-LV en LVBB die de minimale functionaliteit die nodig is bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet biedt. De oorspronkelijke scope van release A (waarvoor STOP 1.0.4 is uitgebracht) is aangepast en wordt ondersteund door STOP 1.3.0. Zie hiervoor de STOP en IMOP wijzigingsoverzichten.

Release B

De versie van de samenwerkende landelijke voorzieningen die als eerste na de inwerkingtreding van de Omgevingswet in productie wordt gebracht. De benodigde features daarvoor zijn onderdeel van STOP 1.3.0. Naar verwachting wordt de scope van release B nog aangepast en zijn extra features nodig in STOP. Daarvoor zal t.z.t. een nieuwe STOP versie worden uitgebracht.

Voor een beschrijving van de aanlevering van informatie aan de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB) zie de website van het bronhouderkoppelvlak.