Simple Type tekst:wlFormaatIllustratie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Informatiemodel
Diagram

Type restriction of xs:token
Facetten
enumeration image/jpeg
enumeration image/png
Gebruikt door
Attributes tekst:agIllustratie/@formaat, tekst:agInlineTekstAfbeelding/@formaat